Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Over mezelf / About me Publicaties / Publications Stadhouders De Opstand De Tachtigjarige Oorlog Het Koninklijk Huis De zes freules Keerpunten Roosevelt vs Churchill Pers Eerste exemplaar Stadhouders EXPOSITIES/EXHIBITIONS Chapeaux gala-glasberline Winterpaleis FOTO'S / PHOTOS ONLINE MAGAZINE Contact Philips Willem Justinus van Nassau Willem III Geschwister Wilhelm II De Prins Willem IV 

Willem IV

Hier klikken om de tekst te bewerken

Stadhouder in roerige tijden In mei 2018 is bij Uitgeverij Vantilt in Nijmegen eenkloeke biografie van prins Willem IV, van de hand vanFred Jagtenberg, verschenen. Het is een zeer fraai enverzorgd uitgegeven werk, boordevol details over eenbewogen periode in de vaderlandse geschiedenis. Eenimposant boek, hoogst interessante lectuur voor devakbroeders van Jagtenberg, maar door omvang, taalgebruiken gedetailleerdheid wellicht minder toegankelijkvoor een breed publiek.Aanvankelijk leek Willem IV (1711-1751) in de wieggelegd voor een bescheiden rol op het polieke toneel,als stadhouder van de Noord-Nederlandse provincies.Maar na een Franse inval in de zuidelijke Nederlandenjdens de Oostenrijkse Successieoorlog(1740-1748) werd hij in korte jd stadhouder van allegewesten. Zijn aantreden betekende het einde van hetzogenaamde Tweede Stadhouderloze Tijdperk in Hollanden andere gewesten. Hoewel er talrijke portrettenvan hem bestaan, is er betrekkelijk weinig overhet leven van Willem IV geschreven. Hij stond bekendals tolerant en was afkerig van strijd en geweld. Zijnleven lang had hij te kampen met een slechte gezondheid,die hem ernstig hinderde bij de uitoefening vanzijn taken. Zijn vroege overlijden riep aan zijn groeiendeinvloed een halt toe. Wie was deze prins, die tussende gekroonde hoofden van Europa – zijn schoonvaderwas George II van Groot-Briannië, zijn oom Frederik Ivan Zweden, zijn neef Frederik II de Grote van Pruisen– een geheel eigen plaats innam? Fred Jagtenberg wilin deze levensbeschrijving ‘van de wieg tot het graf’niet alleen een beeld van Willem IV als stadhouder,maar ook als zoon, echtgenoot en vader schetsen. Deauteur had wat mij betre daarbij meer ruimte mogengeven aan persoonlijke details en aan het harmonieuzegezinsleven van Willem IV. In dit monumentaleboek belicht Jagtenberg vooral de politieke geschiedenis.De ingrijpende gebeurtenissen van Willems tijdkrijgen veel aandacht. Jagtenberg doet dit uiterst vakkundigmaar bij herhaling ook zo uitpuend dat deroerige tijden soms sterker naar voren komen dan depersoon van deze zwaar beproefde, hard werkendestadhouder. Desalniettemin is dit een zeer gedegen,nuge en waardevolle aanvulling op de bestaandeOranjeliteratuur.Dr. Fred Jagtenberg (1941) is historicus en neerlandicus.Hij was werkzaam in het middelbaar en hoger onderwijs. Zijn belangstelling gaat uit naar de geschiedenisvan de achttiende eeuw, waarover hij diverse boekenen artikelen publiceerde, onder meer biografieënvan Maria Louise van Hessen-Kassel en Prins JohanWillem Friso van Oranje en Nassau.F. JagtenbergWillem IV. Stadhouder in roerige tijden, 1711-1751Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2018 ISBN 9789460043659gebonden, 16 x 24 cmmooi geïllustreerd, deels in kleur 967 pagina’s€ 39,95Arnout van Cruyningen

Historicus, auteur, vertaler

Hier klikken om de tekst te bewerken

© 2018 Drs. A.J.P.H. van CruyningenHier klikken om de tekst te bewerken