Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Over mezelf / About me Publicaties / Publications Stadhouders De Opstand De Tachtigjarige Oorlog Het Koninklijk Huis De zes freules Keerpunten Roosevelt vs Churchill Pers Eerste exemplaar Stadhouders EXPOSITIES/EXHIBITIONS Chapeaux gala-glasberline Winterpaleis FOTO'S / PHOTOS ONLINE MAGAZINE Contact Philips Willem Justinus van Nassau Willem III Geschwister Wilhelm II De Prins Willem IV 

Philips Willem

PHILIPS WILLEM VAN ORANJE:MONUMENT VOOR EEN VERLOREN ZOON Op 20 februari 2018 is tijdens een herdenking van de vierhonderdste sterfdag van Prins Philips Willem van Oranje (1554-1618) in diens geboorteplaats Buren de biografie Philips Willem. De verloren zoon van Willem van Oranje gepresenteerd. De auteur, mr. P.J. Schipperus (1927), heeft na zijn pensionering als advocaat een jarenlang onderzoek naar de lotgevallen van Philips Willem, de oudste zoon van Prins Willem I van Oranje, kunnen voltooien. Het resultaat is een kloek boekwerk op basis van het door Schipperus in binnen– en buitenland verzamelde bronnenmateriaal.Toen Prins Willem I in 1567, vóór de komst van de Hertog van Alva, de Nederlanden verliet, bracht hij zijn gezin in veiligheid. Stamhouder Philips Willem bleef evenwel achter als student aan de Leuvense hogeschool, waar hij veilig leek omdat de universiteit immuniteit genoot. Zijn peetvader, Koning Philips II stoorde zich daar echter niet aan en liet de jonge ’Graaf van Buren’ als gijzelaar wegvoeren naar Spanje. Philips Willem zou zijn vader nooit terugzien. Gedurende zijn lange verblijf in Spanje kreeg hij een rooms-katholieke opvoeding en genoot hij aanvankelijk een zekere vrijheid als student aan de universiteit van Alcalá de Henares. Eind 1577 werd hij echter gevangengezet in het kasteel van Arévalo. Pas in 1595 liet Philips II hem in het gevolg van de koninklijke landvoogd Albrecht terugkeren naar de Nederlanden. In de Verenigde Provinciën werd hij lange tijd met wantrouwen bejegend. Hij wist dat wantrouwen ten slotte voor een groot deel weg te nemen en zijn rechten erkend te krijgen, al moest hij over de erfenis strijd leveren met zijn halfbroer Maurits.In zijn boek gaat Schipperus uitvoerig en nauwgezet in op de omstandigheden en gebeurtenissen in de Nederlanden die leidden tot de ontvoering van Philips Willem, en die ervoor zorgden dat hij zo lang als gijzelaar in Spanje moest verblijven. Daardoor gaat het soms minder over de man zelf dan over zijn tijd en blijven bepaalde aspecten onderbelicht of onvoldoende uitgewerkt. Dat neemt echter niet weg dat Schipperus met deze door Omniboek bijzonder fraai uitgegeven biografie een prestatie van formatie heeft geleverd. De auteur heeft er een waardig monument mee opgericht voor Prins Philips Willem, die hij een van de standvastigste figuren uit die bewogen periode in onze geschiedenis en een ware zoon van zijn vader noemt.P.J. SchipperusPhilips Willem. De verloren zoon van Willem van OranjeISBN 9789401910705Uitgeverij Omniboek, Utrecht 2018Gebonden, 496 pagina's, illustraties in kleur, tijdlijn, noten, bibliografie, registere 29,99Arnout van Cruyningen

Historicus, auteur, vertaler

Hier klikken om de tekst te bewerken

© 2018 Drs. A.J.P.H. van CruyningenHier klikken om de tekst te bewerken