Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Over mezelf / About me Publicaties / Publications Stadhouders De Opstand De Tachtigjarige Oorlog Het Koninklijk Huis De zes freules Keerpunten Roosevelt vs Churchill Pers Eerste exemplaar Stadhouders EXPOSITIES/EXHIBITIONS Chapeaux gala-glasberline Winterpaleis FOTO'S / PHOTOS ONLINE MAGAZINE Contact Philips Willem Justinus van Nassau Willem III Geschwister Wilhelm II De Prins Willem IV 

Justinus van Nassau

JUSTINUS VAN NASSAU:‘BASTAARD VAN ORANJE’ In de historiografie komt Justinus van Nassau (1559-1631), buitenechtelijke zoon van Willem van Oranje, doorgaans slechts zijdelings ter sprake. Het levensverhaal van Justinus, die opgroeide aan het hof van zijn vader, loopt echter voor een groot deel parallel met hoogte– en dieptepunten uit de Tachtigjarige Oorlog. Daarom is het prijzenswaardig dat Adri van Vliet, plaatsvervangend directeur bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag en specialist in de Nederlandse maritieme geschiedenis van de zestiende en zeventiende eeuw, in de loop der jaren tal van gegevens over Justinus heeft verzameld, en deze nu heeft gerangschikt en bijeengebracht in een biografie. Daarbij valt wel op dat de auteur op veel vragen het antwoord schuldig blijft, wellicht moet blijven. In het voorwoord erkent Van Vliet meteen dat we ‘over de persoonlijkheid van Justinus, zijn religieusiteit en zijn culturele belangstelling’ in het duister tasten. Dat blijft dus helaas het geval, al meent Van Vliet dat Justinus door dit boek ‘wel meer tot leven’ komt.Justinus studeerde aan de Universiteit van Leiden. Dat deden meer Nassaus, maar daarna dienden de meesten de Republiek als militair te land, terwijl Justinus vooral ter zee actief werd. In 1585 werd hij benoemd tot luitenant-admiraal van Zeeland en was hij betrokken bij de verdediging van Antwerpen. Later speelde Justinus van Nassau onder meer een rol in de strijd tegen de Spaanse Armada en de Duinkerker kapers. Te land nam hij deel aan verscheidene belegeringen en aan de Slag bij Nieuwpoort. Justinus vervulde ook een aantal diplomatieke missies en van 1601 tot 1625 was hij gouverneur van Breda. Hij overleed op 25 juni 1631 in Leiden en werd daar begraven in de Hooglandse Kerk. De conclusie in dit boek, dat overigens best een extra redactieronde had kunnen gebruiken, luidt dat Justinus ‘een braaf man, een dapper man, een man van eer’ was (zoals Bakhuizen van den Brink hem vele jaren geleden al enigszins geringschattend kenschetste). ‘Een adellijke bastaard, die door zijn afkomst voortdurend op zijn eigen financiële situatie moest letten en zijn eigen belang niet uit het oog verloor’; ‘een manager die trouw was aan de goede zaak en aan zijn lastgevers de Staten-Generaal, de Staten van Zeeland en de Raad van State, mits hun opdrachten niet strijdig waren met de belangen van zijn halfbroer, stadhouder en admiraal-generaal Maurits’.Adri P. van VlietBastaard van Oranje. Justinus van Nassau, admiraal, diplomaat & gouverneur (1559-1631)ISBN 9789462492332Walburg Pers, Zutphen 2017Gebonden, 256 pagina's, illustraties in kleur, tijdlijn, noten, bibliografie, register€ 29,50Arnout van Cruyningen

Historicus, auteur, vertaler

Hier klikken om de tekst te bewerken

© 2018 Drs. A.J.P.H. van CruyningenHier klikken om de tekst te bewerken