Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Over mezelf / About me Publicaties / Publications NIEUWS / NEWS Nieuwe pagina 35 Stadhouders Otto v. Habsburg Princely Wedding Monaco RECENSIES / REVIEWS  Deneckere, Leopold I Speet, Het Oranje Boek Hirsch Ballin, De Koning  Spangenberg, Ludwig II Hamer, Sophie Verloop, Jaar aan het hof Woelderink, Thesaurie Aggelen, Kon. Bronbeek Murr, Ludwig I Heuven, Dear old Bones Duggan, Sophia  Hellinga, Geschiedenis Oranje Coppens, Sophie in Weimar Hermans, Wie ben ik De Oranjes Portraits Margrethe II EXPOSITIES/EXHIBITIONS Chapeaux gala-glasberline Winterpaleis FOTO'S / PHOTOS ONLINE MAGAZINE Contact 

Heuven, Dear old Bones

'Dear old Bones'Brieven van Koningin Wilhelmina aan haar Engelse gouvernante Miss Elizabeth Saxton Winterbezorgd door Emerentia van Heuven-van NesUitgeverij Thoth, BussumISBN 978-90-6868-598-5296 pages, 75 illustrations, softcover2012 / EURO 19,90.

**** E. van Heuven - 'Dear old Bones'

Op 1 februari 1886 werd de Britse slagersdochter Elizabeth Saxton Winter door Koning Willem III benoemd tot gouvernante van Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Miss Winter (1857-1936) zou in dienst van het Hof blijven tot de belijdenis van Koningin Wilhelmina eind 1896. Zij heeft gedurende deze tien jaren Wilhelmina, die in 1890 Koningin werd, van nabij meegemaakt. Van haar pupil ontving Miss Winter brieven die allengs uitgebreider en inhoudelijker werden en de lezer inzicht geven in de jeugd van Wilhelmina en haar taakopvatting in ontwikkeling. Niet alle jeugdige epistels zijn even belangwekkend als de lange brieven die Koningin Wilhelmina in de eerste jaren na het vertrek van Miss Winter schreef, maar al met al vormt de integrale publicatie van deze egodocumenten in Nederlandse vertaling een zinvolle bijdrage aan de Oranjegeschiedschrijving. Diverse thema's worden hierin aangesneden: lessen, reizen, ontmoetingen, evenementen. Wilhelmina's strijdbare protestantisme, vurige vaderlandsliefde en ijzeren plichtsbesef komen helder naar voren. Bijzonder interessant is ook een briefvan Wilhelmina's moeder Emma aan Miss Winter, waaruit blijkt dat Koningin Wilhelmina in de eerste jaren van haar huwelijk met Hertog Hendrik van Mecklenburg, verzot was op haar echtgenoot. In een mate zelfs, dat Koningin Emma het ziekelijke vormen vond aannemen. Drs. E. van Heuven-van Nes, kunsthistorica en oud-conservator van Paleis Het Loo, heeft zich met veel liefde en aandacht voor detail gekweten van de taak deze documenten toegankelijk te maken voor zowel geschiedvorsers als een breed publiek. Nauwgezet identificeert zij zelfs de meest obscure hofdames en baronnen die in de brieven worden genoemd of op de goed gekozen foto's te zien zijn. In het licht van deze bewonderenswaardige acribie is het des te merkwaardiger dat in de beschrijving van enkele vorstelijke verwanten toch enige ongerechtigheden zijn geslopen. Zo vermeldt een bijschrift op pagina 25 dat Groothertog Carl Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach in 1901 zou zijn opgevolgd door zijn kleinzoon Bernhard. Deze Prins Bernhard, de jongere zoon van Erfgroothertog Carl August, overleed echter reeds in 1900; Carl Alexander werd in 1901 dan ook opgevolgd door de oudste zoon van Carl August, Wilhelm Ernst. Elders wordt Erfprins Alfred van Saksen-Coburg aangeduid als 'Hertog van Edinburgh en Hertog van Saksen-Coburg-Gotha'; hij overleed echter voordat hij zijn gelijknamige vader in die hoedanigheden kon opvolgen. Laten we het maar beschouwen als schoonheidsfoutjes in een verzorgde uitgave.

Hier klikken om de tekst te bewerken

Added 05-12-2012


http://www.silberburg.de/index.htm 

Royal history

Books and news about Europe' s Royal FamiliesBoeken en berichten over Europese vorstenhuizen

Arnout van Cruyningen

Hier klikken om de tekst te bewerken

© 2017 Drs. A.J.P.H. van CruyningenHier klikken om de tekst te bewerken