Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Over mezelf / About me Publicaties / Publications Stadhouders De Opstand De Tachtigjarige Oorlog Het Koninklijk Huis De zes freules Keerpunten Roosevelt vs Churchill Pers Eerste exemplaar Stadhouders EXPOSITIES/EXHIBITIONS Chapeaux gala-glasberline Winterpaleis FOTO'S / PHOTOS ONLINE MAGAZINE Contact Philips Willem Justinus van Nassau Willem III Geschwister Wilhelm II De Prins Willem IV 

De Prins

Prins Willem I is zo’n belangrijke en boeiende figuur, dat historici waarschijnlijk nooit uitgestudeerd op hem raken. Over Willem van Oranje is al een bibliotheek vol geschreven. En toch is dr. Ronald de Graaf, die eerder een interessant boek over de Tachtigjarige Oorlog publiceerde, er in geslaagd nog ongebruikte bronnen aan te boren. In Duitse archieven stuitte hij op de correspondentie tussen Oranje en diens goede vriend en zwager Günther van Schwarzburg. De briefwisseling heeft De Graaf verwerkt in een nieuwe biografie van Willem van Oranje, De Prins. Het is zeker de moeite waard kennis te nemen van die brieven, al vormen ze misschien niet de belangrijkste reden om De Prins aan te schaffen. Zo verrassend of nieuw is het licht dat de correspondentie met Schwarzburg op Oranje werpt niet. Veel van wat in De Prins over de hoofdpersoon wordt vermeld, is reeds lang bekend en ook elders te vinden. En toch biedt dit boek een frisse kijk op Willem op Oranje. Dat is vooral de verdienste van de auteur, die ook overbekende zaken met verfrissende eigenzinnigheid nog eens over het voetlicht weet te brengen. De Graaf begint zijn boek met een uiterst beknopt maar levendig overzicht van de geschiedschrijving over Willem van Oranje. Tussen de bewondering en verguizing (met als recent dieptepunt het boek over een ‘opportunistische Vader des Vaderlands’ van twee jeugdige scribenten) die Oranje ten deel is gevallen, lijkt De Graaf de gulden middenweg te willen bewandelen. Hij ziet de Prins als een feilbaar mens die ‘in zijn eigen missie ging geloven en daarbij boven zichzelf uitsteeg’. Een man die berekenend en zelfzuchtig kon zijn, ‘maar bovenal was hij een hardwerkende idealist’. Merkwaardig kan worden genoemd dat De Graaf in zijn overzicht ook enkele speelfilms betrekt, waarvan helemaal niet zeker is dat ze daadwerkelijk zullen worden gedraaid (en, afgaande op de genoemde plannen en makers, zou het misschien ook geen gemis zijn als ze nooit tot stand komen!) De Graaf schrijft zeer vlot en dreigt daar soms zelfs een beetje in door te schieten. Hij maakt gretig gebruik van nogal modieuze termen en begrippen. Dat stoort hier en daar. Verder wordt een aantal zaken wel erg luchtig en vluchtig behandeld, maar dat neemt niet weg dat De Graaf ons met De Prins een aangename leeservaring bezorgt. Daarbij helpt ook zeker de handzame, zeer verzorgde, gebonden en in kleur geïllustreerde uitgave door de jonge uitgeverij Karmijn. Al met al van harte aanbevolen lectuur.

Frisse kijk op Willem van OranjeArnout van Cruyningen

Historicus, auteur, vertaler

Hier klikken om de tekst te bewerken

© 2018 Drs. A.J.P.H. van CruyningenHier klikken om de tekst te bewerken